He Panui

News

I mua i te Whakaminenga Towards Chapter 2014

Nga mihi atawhai,
Nga Whaea Atawhai o Aotearoa Sister of Mercy New Zealand will begin Chapter on 24 September.
You are invited to join us in prayer as we prepare for this time of visioning and discernment.

 

Tungia te ururua kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke
Clear the ground that the new may flourish